กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทนง มงคลคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัชชัย ปานแย้ม
ครู

นางสาวนันทนา ศรีเดช
ครูอัตราจ้าง