ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ นักเรียนชั้นม.4ในวันสอบเบือกแผนให้มาโรงเรียนพร้อมกันในเวลา 7:30 น.
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
มาตรการ การป้องกันเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 64
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี4 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่ม LINE
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ลงทะเบียนผู้มีความประสงค์สอบย้ายแผนการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
ฝ่ายบริหารวิชาการงดให้บริการที่ห้องจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง รายชื่อนักเรียน และแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทรอบทั่วไปและความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น เข้าสู่พิษณุโลกขอความร่วมมือ ลงทะเบียนSavePhitsanulok
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านภาคปฏิบัติประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทรอบทั่วไปและความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 64
กระเป๋าผ้าสุดเก๋ เฉพาะชาวเตรียมฯ เหนือ​
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดี ปีการ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 64