ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 64 มอบตัวนักเรียน
มอบตัวนักเรียนใหม่ 9-00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ฝ่าายวิชาการ
12 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
06 มี.ค. 64 สอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
26 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบความสามารถพิเศษและรอบสอบคัดเลือกทั่วไป 
22 ก.พ. 64 แสดงความยินดี ม.6 รอบยื่นพอร์ทฯ
แสดงความยินดี ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในรอบ Protfolio
หน้าเสาธง ร.ร./ ชุดนักเรียน งานแนะแนว/วิชาการ
20 ก.พ. 64 ถึง 24 ก.พ. 64 รับสมัครนักเรียนรอบความสามารถพิเศษและทั่วไป
รับสมัครนักเรียนรอบความสามารถพิเศษและทั่วไป 
ห้องโสตทัศนศึกษา / Online ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 64 ถ่ายภาพรวมรุ่น ม.6
ถ่ายภาพรวมรุ่น ม.6 บริเวณหน้าป้ายโรงเรียน 8.00 น.เป็นต้นไป
หน้าโรงเรียน/ น.ร.แต่งชุดนักเรียน ครูชุดสูท ร.ร. ด้านในสีชมพู ฝ่ายโสตฯ/ศูนย์คอมฯ