เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ (ต.อ.) จังหวัดพิษณุโลก

คำร้อง-ทำนอง : ภูวนาจ เกลาพิมาย
เรียบเรียงเสียงประสาน : อรรถวิทย์ ฤทธิ์แก้ว

เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
ชื่อแห่งความเชื่อมั่นสถานศึกษา
ตราพระเกี้ยวประดับไว้แนบอุรา
น้อมจิตบูชาศรัทธาในฤดี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
มีคุณธรรมกตัญญูกตเวที
ยิ้มไหว้ทักทายประพฤติตนเป็นคนดี
เกียรติยศและศักดิ์ศรีคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ
สีชมพูงดงามสดใส
หลอมรวมใจลูก ต.อ. เราน้องพี่
ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของจามจุรี
รักสามัคคีชีวีผูกพัน
ชาติศาสนาเหนือยิ่งสิ่งใด
เทิดทูนไท้องค์ราชันเป็นมิ่งขวัญ
รัก ต.อ. ขอจงอยู่ยืนนาน
ร่วมสร้างสรรค์ให้ชื่อเสียงเกริกก้องเกรียงไกร
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

คลิกฟังเพลง
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.8 MB