สมัครงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 87) 19 พ.ค. 65