ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 138 มอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าแผนการเรียน SMAT และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อเข้าแผนการเรียนม.4 (11 พ.ค. 66)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังต่อไปนี้
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
รายชื่อคุณครูแต่ละกลุ่มงาน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 66
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่ยื่นความจำนง ในการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ???????? สำหรับโรงเรียนที่มีรายชื่อการจัดสรรที่เรียน ให้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนในวั
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
ประกาศผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ?
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศผลการตัดสินคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อประกาศ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65