ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน มทศ. จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน มทศ. จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยทุน ม.ท.ศ.เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน เรียนดี ประพฤติดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยการดำเนินงานมีคณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ.กำกับดูแลการดำเนินงาน    เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/TriamNorthPL/posts/1806177512874181
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,16:21   อ่าน 40 ครั้ง