ภาพกิจกรรม
อบรมด้านกฎจราจรและยาเสพติด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมด้านกฎจราจรและยาเสพติดโดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มาให้ความรู้ด้านการขับขี่และกฎจราจร ซึ่งเป็นข้อสำคัญในชีวิตประจำวัน ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชน เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระบุด้วยอุบัติเหตุทางถนนคือเหตุฉุกเฉินที่เกิดกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีสูงสุดเป็นอันดับแรก ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ทำตามกฎจราจรเป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย  https://www.facebook.com/media/set?vanity=TriamNorthPL&set=a.1804292069729392
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,14:49   อ่าน 9 ครั้ง