ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.68 KB 2187
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.91 KB 2188
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.99 KB 2191
ปกSar รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 268.79 KB 31853
>ปกสรุปผลการดำเนินโครงการ 31858
แบบฟอร์มโครงการแผน วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 271.95 KB 41066
>วาระการประชุม 100610
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองขอรับวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.06 KB 105697
บันทึกข้อความขอรับเงินช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.84 KB 105937
แบบคำร้องขอรับเงินผ่านธนาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.33 KB 106016
แบบบันทึกเปลี่ยนเวร-มีภาพ-ไอดีไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.75 KB 123550
ใบปะหน้าเกรดรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.5 KB 123321
ปก ปพ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.23 KB 123403
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 123325
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 671 KB 123533