ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.68 KB 25448
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.91 KB 25458
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 ปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.99 KB 25447
ปกSar รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 268.79 KB 55101
>ปกสรุปผลการดำเนินโครงการ 55102
แบบฟอร์มโครงการแผน วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 271.95 KB 64317
>วาระการประชุม 123850
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองขอรับวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.06 KB 128940
บันทึกข้อความขอรับเงินช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.84 KB 129178
แบบคำร้องขอรับเงินผ่านธนาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.33 KB 129259
แบบบันทึกเปลี่ยนเวร-มีภาพ-ไอดีไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.75 KB 146794
ใบปะหน้าเกรดรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.5 KB 146569
ปก ปพ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.23 KB 146652
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 146583
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 671 KB 146873