ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงการแผน วิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 271.95 KB 4511
วาระการประชุม 64085
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองขอรับวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.06 KB 69176
บันทึกข้อความขอรับเงินช่วยเหลือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.84 KB 69414
แบบคำร้องขอรับเงินผ่านธนาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.33 KB 69475
แบบบันทึกเปลี่ยนเวร-มีภาพ-ไอดีไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.75 KB 87024
ใบปะหน้าเกรดรวม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 149.5 KB 86768
ปก ปพ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.23 KB 86851
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 86794
รายชื่อนักเรียนประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 671 KB 87002