รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปราชณา เครื่องบิน (อีฟ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 1
อีเมล์ : Evestarja@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์สินเชื่อ
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ม.ค. 2566,09:51 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.147.103


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล