รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายคุณากร อุ่นพร้อม (เปิ้น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 5
อีเมล์ : khunakorn.cmu@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.11 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.พ. 2564,15:54 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.222.117


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล