ระบบลงทะเบียนเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2563
ประกาศ
ประเภทความสามารถพิเศษรับสมัครวันที่ 22 - 24 ก.พ. 2563 และสอบคัดเลือกทั่วไป รับสมัครวันที่ 22 - 26 ก.พ. 2563

สถานะ : ปิดรับสมัคร