สมัครงาน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 350) 20 ก.ย. 65
9 ส.ค. 65 : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 378) 09 ส.ค. 65
19 พ.ค 65 : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 509) 19 พ.ค. 65