ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการตัดสินคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อประกาศ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการกิจกรรม “ก้าวแรกสู่เตรียมอุดม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่” ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 65
แจ้งนักเรียนประสงค์สอบย้ายแผนการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 65
ประกาศแผนการเรียนและห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 65
การรับรายงานตัวการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศปรับขยายห้องเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
แจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภท โควตาเรียนดี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
ประกาศฯเรื่อง ใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ขอเลื่อนการเปิดเรียน Onsite
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64